För oss är det viktigt att utveckla produkter som

Svanenmärkta produkter

 

Förskolan och skolan ska givetvis vara fri från kemikalier och giftiga ämnen. Därför är det en självklarhet för oss att erbjuda  Svanenmärkta produkter.

Svanen är en nordisk officiell miljömärkning som ställer tuffa krav på material, kvalitet och funktion. Hela produktionskedjan fram till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.

Länk till våra produkter på Svanens hemsida

 

 

Byggvaru

bedömningen

 

Byggvarubdemningen (BVB) är ett bedömningssystem som främjar produkter mot en giftfri och god och bebyggd miljö. Målet är att stödja byggande med enbart miljöbedömda produkter. Bedömningssystemet tar hänsyn till produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under sin livscykel. För mer information om Byggvarubedömingen, besök www.byggvarubedomningen.se

 

 

 

 

 

SundaHus

 

 

SundaHus är ett bedömningssystem som gör det lättare att göra medvetna och systematiska materialval med så låg miljö- och hälsobelastning som möjligt. Genom att välja en SundaHus bedömd produkt undviker man problem med farliga ämnen samt möjlighet att dokumentera sina produktval. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar systemet förutsättningar att ha kontroll på innehållet i en byggnad över tid. För mer information om SundaHus, besök www.sundahus.se.

 

 

FSC

 

 

FSC®-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk
som tar hänsyn till människor och miljö. För mer information om
FSC, besök www.se.fsc.org

 

 

 

 

 

 

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.